Om

Ducit Resurs AB

 

Jag heter Maria Asplin. Jag är utbildad Grundskollärare 4-9 med behörighet i matematik, kemi, fysik, biologi och teknik. Jag har även Specialpedagogexamen - Umeå Universitet och Rektorsexamen - Uppsala Universitet. Jag har också vidareutbildat mig inom området språkstörning och språklig sårbarhet.

 

Jag har arbetat som matematik och NO lärare i år 7-9. Som specialpedagog har jag främst arbetat inom grundskola, gymnasiesärskola samt inom neuropsykiatrin. Som rektor har jag arbetat inom gymnasiesärskolan.

 

Ducit resurs erbjuder följande tjänster.

 

  • Observationer
  • Handledning
  • Konsultation
  • Utredningar
  • LOGOS
  • ITPA .
  • Verksamhetsutveckling
  • Åtgärdsprogram/handlingsplaner

 

 

Ducit Resurs AB

Daludden 9357

821 91 Bollnäs

070-555 94 19

maria@ducitresurs.se

Copyright © All Rights Reserved